Öppethus/flyin

Mellansels flygklubb - ESUI Flärke 193, Moliden