Svenska Flygfält ESUI

Publicering av Svenska flygfält är godkänt av KSAK Pilotshop.
Svenska flygfält är upphovsrättsskyddat och innehållet får inte ändras.
Mellansels Flygklubb är inte ansvarig om olycka orsakas pga felaktiga kartor som publiserats på hemsidan.
Det är upp till varje pilot att se till att ha med sig uppdaterade kartor och materiel.
För mer information och inköp av Svenska flygfält gå in på http://www.pilotshop.se