Flygutbildning

Flygutbildningen består av två huvuddelar, teori och praktik.

Den teoretiska delen bedriver vi i lokal i närheten av centrum i Örnsköldsvik och den består av följande ämnen:

 • Flygningens grundprinciper (luftfartygskunskap, aerodynamik)
 • Luftfartens bestämmelser (regler, förordningar, luftrum)
 • Motorlära
 • Människan i luften
 • Navigation och färdplanering
 • Flygmeteorologi
 • Radiotelefoni

Vi börjar normalt teorin på hösten och avslutar på våren. Vi träffas en dag i veckan och går igenom dom olika delarna i ämnena. Varje ämne brukar genomföras på alltifrån 2-5 träffar beroende på omfattningen.

Vi har också en informationsträff, en-två veckor innan den riktiga kursen startar, vi samlas och går igenom flygutbildningen i det stora perspektivet.

Det går också hinna med lite praktisk flygning under hösten parallellt med teorin, det kan vara en fördel att hinna med det eftersom vissa delar blir något enklare att relatera till under teorin.

Den praktiska delen i utbildningen genomförs med utgång från ESUI, Mellansels Flygplats. Där möts eleven och flyginstruktören för en gemensam stund tillsammans med flygplanet och förmodligen en del nyfikna medlemmar. Där kommer flyginstruktören på ett pedagogiskt sätt att leda eleven genom alla moment som ska genomföras.

Räkna med minst 25-30 timmar innan EK blir aktuellt. EK står för Enkel Kommando där eleven sitter själv i flygplanet och skall genomföra några flygtimmar när flyginstruktören är på marken. Radio finns i klubbhuset och kontakt finns då mellan eleven och flyginstruktören. Det finns ett minsta krav på flygtid det är 15 timmar med lärare och 5 timmar EK. Den totala flygtiden varierar från person och hänger oftast ihop med åldern.

Följande moment ska genomföras på den praktiska flygningen:

 • Praktisk flygplanslära
 • Instrument/reglage
 • Daglig tillsyn
 • Taxning
 • Start
 • Flyga rakt fram
 • Svänga utan att sjunka
 • Nödförfarande
 • Landning
 • Långflygning
 • Driftfärdplan
 • Radioprat
 • Flyga i kontrollzon
 • Sidvindslandningar
 • Lågfartsövning
 • Vingtippning

När flyginstruktören anser att eleven har god kontroll och kunskap av flygplanet är det dags för en uppflygning. Normalt hinner man med att slutföra flygcertifikatet på cirka ett år.

Inom kort efter att flygutbildningen drar igång är det bra att göra klart alla ansökningar så man inte lägger ner tid och pengar i onödan.

Följande handlingar ska fyllas i och skickas in:

Låter detta intressant kontakta Ordförande eller Skolchef för mer information.

Daniel Kajhager, Ordförande, 070-547 80 47, daniel@kajhager.se

Tore Karlsson, Skolchef, 070-337 29 31, torek@telia.com