Funktionärer

Lista på funktionärer i Mellansels Flygklubb 2024

Ordförande: Daniel Kajhager

Vice ordf.: Markus Persson

Sekreterare: Max Thoren

Kassör: Christina Bergström

Ledamöter: Christina Bergström, Markus Persson (vice ordf), Magnus Fransson, Lars-Olof Arnkvist, Max Thorén och David Lindman

Suppleanter: Jörg Brucher, Mikael Johansson, Tore Karlsson, Christer Pekkala, Leif Westin, Mikael Jardstam, Mats Svensson, Andrei Favarin och Kjell Lundkvist.

Övriga funktionärer och ansvariga i klubben:

Revisor: Mats Nytorp och Margareta Svensson.

Revisorsuppleanter: Gunnar Ekman och Jan Möller.

Valberedning: Lars-Olof Arnkvist, Leif Westin och Kjell Lundkvist.

Flygplatschef: Lars-Olof Arnqvist

Utbildningsansvarig: Tore Karlsson

Skolchef: Tore Karlsson.

Flyginstruktör: Lars-Olof Arnkvist och Tore Karlsson.

Teknisk chef UL: Mikael Jardstam med Kent Öberg och Max Thorén som hjälp.

Klubbmästare: Max Thorén med Christer Pekkala som hjälp.

IT-ansvarig: Magnus Fransson med hjälp av Andrei Favarin

Webbsida/Medlemmar: Mikael Johansson med hjälp av Andrei Favarin

Bränsleanläggningsansvarig: Lars-Olof Arnkvist och Tore Karlsson.

Gräsklippning: Lars-Olof Arnkvist och Tore Karlsson.

Snöröjningssamordnare: Lars-Olof Arnkvist och Tore Karlsson.

Husvagnsansvarig: David Lindman

Miljöansvarig: Jörg Brücher

Fastighetsansvarig: Styrelsen

Uppdatering av Svenska Flygfält: Max Thoren