Funktionärer

Lista på funktionärer i Mellansels Flygklubb 2022

Ordförande        Daniel Kajhager

Vice ordf.            Markus Persson

Sekreterare        Max Thoren

Kassör   Christina Bergström

Övriga ledamöter: Ulf Jansson, Mats Svensson, Tore Karlsson.

Styrelse suppleanter: Jörg Brucher, Arne Sjöblom, Mikael Johansson, Kjell Lundkvist, Jan Möller, Lars-Olof Arnkvist, Christer Pekkala, Mikael Jardstam, Magnus Fransson och Leif Westin

Övriga funktionärer och ansvariga i klubben:

Revisor: Mats Nytorp och Margareta Svensson.

Revisorsuppleanter: Gunnar Ekman och Jan Möller.

Valberedning: Lars-Olof Arnkvist, Kjell Lundkvist och Arne Sjöblom.

Flygplatschef: Lars-Olof Arnqvist

Utbildningsansvarig: Tore Karlsson

Skolchef: Tore Karlsson.

UL-flyglärare: Lars-Olof Arnkvist och Tore Karlsson.

Teknisk chef UL: Ulf Jansson med Mikael Jardstam, Kent Öberg och Max Thorén som hjälp.

Klubbmästare: Malte Eurenius med Max Thorén som hjälp.

IT-ansvarig: Magnus Fransson

Web-ansvarig/Medlemmar: Mikael Johansson

Bränsleanläggningsansvarig: Arne Sjöblom med Tore Karlsson som hjälp. Ulf Jansson är bränslebeställare.

Gräsklippning: Tore Karlsson och Lars-Olof Arnkvist.

Snöröjningssamordnare: Tore Karlsson och Lars-Olof Arnkvist.

Husvagnsansvarig: David Lindman

Miljöansvarig: Jörg Brücher

Fastighetsansvarig: Styrelsen

Uppdatering av Svenska Flygfält: Max Thoren