Logga tankning

  Ämne

  Datum

  Flyg ID

  Mätarställning före

  Mätarställning efter

  Liter

  Namn

  Notering