Vädersidan

Felet är identifierat varför inte vädret presenteras på vädersidan.

Det är en inlogg och överföringsrutin på servern (hemsidan) som kräver annan typ av säkerhet vid uppladdning via FTP till hemsidan.

Det är installerat, konfigurerat och fungerar på min dator hemma men inte överfört på datorn på fältet ännu. Det kommer att ske inom kort.

Man kan alltså köra väderprogrammet från vilken dator som helst, ej beroende av att vara placerad på fältet, eftersom programmet hämtar datat via Netatmo (väderstation) molnet.