Snöskottning klubbstuga

Vi blev tvungna att skotta taket på klubbstugan. Max jobbade bra med snöräven, Tore försvann i snön men återfunnen.