Flygsimulator del 2

Då är det dags för del 2 av Flygsimulator serien. Denna gång handlar det om vad man kan göra i flygsimulatorn. Tidigare avsnittet förklarades att det finns ett antal olika tillverkare, dom vanligast i dagsläget är då FSX, FSX SE, P3D och X-plane. Alla dom erbjuder samma teknik. Jag tänker inte gå igenom skillnader mellan tillverkarna utan fokusera på FSX SE och P3D.

Från och med nu kommer jag att använda en förkortning, FS, som betyder flygsimulatorn.

I FS finns ett antal flygplan med som standard, både general aviation (GA) flygplan typ PPL och något större typ Beach Baron (multi engine), sen följer också några större airline, typ Boeing 737 och Airbus med som standard. Dom kan man flyga och lära sig grunder i navigering, lämpligt att börja med dom mindre flygplanen att använda VOR, NDB och ILS.

I FS finns i stort sett alla flygplatser på jordklotet, vissa undantag förstås, och då även oftast med korrekt banrikting och radio fyrar. VOR och ILS är något som går alldeles utmärkt att använda som navigering och inflygning. Den inbyggda databasen i FS för magnetvariation radiofyrar, flygplatser mm är gammal och stämmer inte alltid med verkligheten. Det finns en hemsida (http://www.aero.sors.fr/navaids.html) där man kan ladda hem senaste ”Updated Magvar data” och den är gratis, den kommer ut med jämna mellanrum, tror det är varje månad.

Varje Land har en egen flygorganisation där man får tag på kartor och inflygnings vägar till resp. flygplats tex (https://aro.lfv.se/Editorial/View/IAIP?folderId=19). Dessa kartor går använda och göra en verklig inflygning till ex Arlanda ILS RWY 01L. Det finns även SID/STAR information (in och utflygning från banan till rutten eller från rutten till banan). Detta stöds i FS och det går använda AIP i FS. Även flygrutter stöds, sk airways, tex ESNO OSK T318 SIPRI HMR ESSA. OSK är VOR på Gideå, T318 är en luftväg från OSK VOR till en WP (waypoint) som heter SIPRI därefter direkt till HMR och en STAR HMR3T till ESSA.

Ett riktigt bra hjälpmedel är skyvector (https://skyvector.com/) där kan man skapa egna färdplaner (VFR, IFR) och sedan följa den i FS. I Skyvector kan man titta på väder och vind vid flygplatser och även vindförhållanden på olika höjder. För att få verkligt väder i FS behövs ett tillbehör, det kommer tas upp i nästa avsnitt.

Om man flyger VFR med ett GA flygplan finns det hjälpmedel i FS att flyga med hjälp av radiofyrar för att hitta dit man ska men det går också att flyga helt visuellt. Det kan vara lite svårt att flyga visuellt eftersom landskapet inte alltid stämmer helt med verkligheten, mer om det i del 3.

Lägg till lite moln dimma och prova navigera till och från flygplatser med en Bonanza eller likande och med hjälp av radiofyrar blir flygningen mycket roligare. Sen kan man öka svårighetsgraden genom att sätta sig i en tvåmotorig GA och sänka molnbasen. Väder inställningarna finns att göra manuellt i FS då kan man bestämma helt själv väderförhållandet.

När man bläddrar i AIP för en flygplats tex ESNO, så finns det publicerad olika typer av inflygningar, ILS, NBD, VOR och RNAV, alla flygplatser har inte alla typer av inflygningar.

 

Vi väljer VOR/DME RWY 30, där finns det publicerat hur man gör en inflygning till Bana 30 med VOR, det kan man realisera i FS precis som man ska göra enligt AIP. Har jag inte klar sikt till banan när flygplanet når 840ft måste man göra en go-around eller ev. flyga till en alternativ flygplats med högre molnbas.

Flyger man tex en Boeing 737 kan man programmera in starten, rutten, inflygningen och landingen då flyger flygplanet i stort sätt själv. Detta blir lite svårt med standard flygplanen som följer med eftersom den utrustningen inte är simulerad, detta kommer också tas upp i nästa avsnitt.

RNAV (area navigation) är den typ av flygning som är vanlig hos trafikflyg som innebär att man programmerar in flighten i (flight management computern) FMC. Det man programmerar in är en massa waypoints som finns i flygplanets databas och då flyger den med hjälp av GPS. RNAV är det som togs upp tidigare med airways mm (…OSK T318 SIPRI…). I flygspråk kallas innehållet i en RNAV flygning för SID, Route, STAR och approach. Detta stöds finns förstås också i FS. Men det krävs bättre simulerade flygplan än dom som följer med som standard.

 

 

Det var allt för denna gång, nästa del kommer att behandla tillbehör till FS. Det finns mängder av tillbehör att skaffa, både hårdvara och mjukvara, detta för att förstärka upplevelsen av att det ska bli så verkligt som möjligt, även också för att underlätta flygningen.