Surströmmingsfest på klubben

Den 27/8 åt vi surströmming i klubbstugan. Ett tjugotal blev vi och stämningen var lika god som firrarna!

Långbordet
Mats och Gun åkte ståndsmässigt!