Högtryck på ESUI

Besök från söder på ESUI, roligt alla som kommer
Balesudden
Fraktfartyg på väg ut från fjärden
Höglandssjön