Mot Långsele

Lite snöskottning
Långsele samhälle
Mycket trafik på fältet, landar nog inte…
Långsele banan
Sollefteå stad
Törs man landa i Stugan?
Underlaget bär inte överallt